สาระน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ  จัดทำโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
https://anyflip.com/sjakl/xvam/


ฝากให้คะแนนความพึงพอใจด้วยค่ะ
https://forms.gle/ivartGmcyBhmH3pW7


ประกาศกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด - การจัดซื้อจัดจ้าง