วันที่(14 ธันวาคม 2560) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม วาระการประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการทราบถึงนโยบายและแผนงานโครงการต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในปี 2561 และมีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ

 

    

เมื่อวันนี้ ( 13 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาโดยมีนายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สค.ยะลา เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัยและมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผลการฝึกซ้อมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ทุกประการ

      

 

วันที่ 13 กันยายน 60 เวลา 13.30 น. นายอัครินทร์ ธารฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรม (นายสมศักดิ์ พิรินยวง) ณ ห้องประชุม สสค.ยะลา ทั้งนี้ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ประจำปี 2560 และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี และข้อสั่งการของกรมฯ

เมื่อเวลา 7.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2560 นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สค.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน หารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสามัคคี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และจะมีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน

 

ยอดผู้เข้าชม

000055738
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
148
740
53994
3643
4787
55738

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-26 00:25