009948
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
วันทั้งหมด
142
158
450
7979
3422
1408
9948

Your IP: 192.168.2.69
2017-09-19 22:28

ข่าวกิจกรรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

รมว.แรงงานย้ำ! ให้ดูแลแรงงานไทยในต่างแดนเสมือนญาติ

รมว.แรงงาน เน้นย้ำ นอกจาก 4 ภารกิจหลัก ของข้าราชการประจำการสำนักงานแรงงานไทย คือ การคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ ส่งเสริม รักษา และขยายตลาดแรงงานไทย เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และจัดทำข้อมูลด้านแรงงานและเศรษฐกิจแล้ว ให้ดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศเสมือนเป็นญาติที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
รมว.แรงงานย้ำ! ให้ดูแลแรงงานไทยในต่างแดนเสมือนญาติ
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโอวาทให้กับข้าราชการที่ไปประจำการในต่างประเทศ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (6 ก.ย. 60) โดยกล่าวว่า “ในการทำงานในสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ผมขอให้ทุกคนตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบของสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ คือ 1) การคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างงานและตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ครบถ้วนตามที่ควรจะเป็น นอกจากนั้น ต้องทำงานเชิงรุก โดยหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รวมทั้งรับทราบและแก้ปัญหาให้กับแรงงาน โดยไม่ต้องรอให้มาร้องเรียนที่สำนักงาน 2) การส่งเสริม รักษา และขยายตลาดแรงงานไทย ให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ซึ่งปัจจุบันการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากมีหลายประเทศต้องการส่งแรงงานไปทำงานเช่นกัน เราจึงจำเป็นต้องหมั่นศึกษาหาข้อมูล รวมทั้งมีเครือข่ายที่จะช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลความต้องการแรงงานได้หลากหลายช่องทาง

3) การเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย นโยบายที่สำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ให้แก่แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และจัดทำข้อมูลด้านแรงงานและเศรษฐกิจ โดยติดตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศที่ไปประจำการในเชิงลึก ว่าสถานการณ์ของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร ต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารว่าเรื่องใดเกี่ยวข้องหรือจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานของไทยอย่างไร ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อเตรียมการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรายงานให้กระทรวงทราบ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงใช้ประกอบการพิจารณานโยบายด้านแรงงานในแต่ละประเทศต่อไป รวมถึงช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านแรงงานของไทยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นอกจากภารกิจหลัก 4 ประการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว การปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆ ในฐานะทีมประเทศไทย (Team Thailand) ก็มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของทีมประเทศไทย (Team Thailand) และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่นด้วย” และประการสำคัญที่สุด คือ การดูแลแรงงานไทยให้ใกล้ชิด อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้เร็วที่สุด รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด