006063
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
วันทั้งหมด
2
37
39
5730
945
1712
6063

Your IP: 192.168.2.69
2017-08-21 00:34
Post on 24 พฤษภาคม 2560
by Yala
ฮิต: 160

Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0" อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378558154/


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) นายสุเมธ มโหสถ เปิดโครงการสัมมนาไตรภาคีสร้างความรักความผูกพัน สมานฉันท์ในวงการแรงงาน โดยได้ดำเนินการกำหนดทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการและองค์การแรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้ได้ทำงานที่มีคุณค่า มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับการคุ้มครองแรงงานมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำรัสเรื่อง "ความสามัคคี" มาปรับใช้ในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดไปสู่ "แรงงานสัมพันธ์ 4.0"