006066
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
วันทั้งหมด
5
37
42
5730
948
1712
6066

Your IP: 192.168.2.69
2017-08-21 00:37
Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 132

ก.แรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบกิจการประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมขอความร่วมมือผ่อนผันเวลาทำงาน ให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงาน หยุดงานได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีพายุโซนร้อน "เซินกา" แผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดพายุฝนตกหนักน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบภาคเหนือและภาคอีสาน โดยเฉพาะที่ จ.สกลนคร พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ได้กำชับให้ทุกงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน

ในส่วนของ กสร. ได้สั่งการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยรวมทั้งจังหวัดที่อยู่ในพืนที่เสี่ยง เข้าไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการว่าได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวอย่างไรบ้าง และรายงานให้กรมทราบเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ในเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงาน หรืออนุญาตให้ลูกจ้างลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติเนื่องจากที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมหรือมีปัญหาเรื่องการเดินสามารถหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะประสบปัญหาอุทกภัยขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกันตรวจสอบ ระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างได้ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือ สายด่วน 1546

Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 195

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีลูกจ้างของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เสียชีวิตในบ่อน้ำเสีย ว่า พนักงานตรวจความปลอดภัยได้สอบข้อเท็จจริง จากผู้แทนนายจ้าง และ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบ ว่า

นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงฯ การทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 รวม 3 ประเด็นด้วยกัน คือ

1.ไม่แจ้งให้ลูกจ้าง ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เป็นอันตรายอันอาจเกิดแก่ชีวิต ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และ ไม่มีการแจกคู่มือการปฎิบัติงานให้กับลูกจ้างทุกคน

2.ไม่จัดทำป้าย "ที่อับอากาศ" หรือ "อันตรายห้ามเข้า" ไว้ที่ฝาบ่อพักกากตะกอน ซึ่งเป็นที่อับอากาศ และ 3.ไม่จัดทำสิ่งปิดกั้น เพื่อไม่ให้บุคคลใดเข้าหรือตกลงไปในที่อับอากาศ

ทั้งนี้ความผิดตามกฎหมายดังกล่าว จะมีอัตราโทษสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยขณะนี้ทางพนักงานตรวจความปลอดภัย ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อพนักงานสอบสวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 103

ปลัดแรงงาน เปิดเผย ผ่านไป 7 วัน ตรวจสอบขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง ลูกจ้างผ่านการสัมภาษณ์แล้วกว่า 120,000 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 2,200 ราย เนื่องจากต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อระบุอายุตามที่กฎหมายกำหนด ป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังจากตรวจเยี่ยมการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง - ลูกจ้าง ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (15 ส.ค. 60) โดยกล่าวว่า "ผ่านมา 7 วัน ของขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง เพื่อออกเอกสารรับรองให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสัญชาติของแต่ละประเทศเพื่อออกใบอนุญาตทำงานตามสถานที่ที่กำหนด ซึ่งผ่านมา 7 วัน พบว่า ทั่วประเทศมีลูกจ้างเข้ารับการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์กับนายจ้างแล้ว 19% เป็นจำนวน 122,959 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองประมาณ 2,286 คน สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากคนต่างด้าวมีอายุต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งต้องผ่านการตรวจมวลกระดูกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนำผลมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จากการลงพื้นที่ ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งต่างด้าวแต่ละคนจะใช้เวลาสัมภาษณ์ไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำแก่ ทุกส่วนราชการ ไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบนจากแรงงานต่างด้าวโดยเด็ดขาด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการตรวจอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะถ้าตรวจพบเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานรับส่วยจากแรงงานต่างด้าว ต้องถูกลงโทษ /สอบทางวินัยและอาญาอย่างแน่นอน"

 

นายสมบูรณ์ ปิยทับทิม เจ้าของกิจการร้านอาหาร ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “วันนี้นำลูกจ้างสัญชาติเมียนมา มาตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ จำนวน 12 คน ซึ่งสามารถดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอนเรียบร้อย โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที เท่านั้น ขอชื่นชมว่าทางกระทรวงแรงงาน มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการสัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง ได้อย่างรวดเร็วมาก”
Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 155