002886
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
วันทั้งหมด
70
35
375
1990
1783
973
2886

Your IP: 192.168.2.69
2017-06-22 18:16
Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 52

สปส.แจ้งทายาทหญิงท้องตกรางแอร์พอร์ตรับเงิน1.5แสนบาท
ประกันสังคม แจ้งทายาทหญิงท้องพลัดตกรางแอร์พอร์ตเสียชีวิต รับเงินสิทธิประโยชน์ 1.5 แสนบาท ด้านกสร.จี้รฟท.จัดทีมตรวจเซฟตี้งานก่อสร้างรถไฟ รวมทั้งวางระบบไปถึงรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/580853

 

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือน.ส.รสรินทร์ เปลี่ยนหล้า ผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุตกรางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ทับเสียชีวิต ช่วงสถานีบ้านทับช้าง เขตประเวศว่า สปส.ได้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ซึ่งรับผิดชอบสถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งให้ความช่วยเหลือโดยทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2537 ในเบื้องต้น มีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ 40,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 30,000 บาท และเงินชราภาพอีก 78,549.79 บาท (ยังไม่รวมอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,549.79 บาท ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ได้เร่งประสานให้ทายาทผู้ประกันตน ที่เสียชีวิตติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1506... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/580853

Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 82

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินคดีอาญานายจ้าง
รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ จังหวัดตรัง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัย ส่งผลค้ำยันก่อสร้างถล่มโดนลูกจ้างขาหัก

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์นั่งร้านอาคารก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง พังถล่มเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายบาดเจ็บขาหัก จำนวน 1 ราย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า กสร.ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างของลูกจ้างที่บาดเจ็บโดยตรงต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ เนื่องจากนายจ้าง
ไม่แต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด, ไม่จัดให้มีการสร้าง ประกอบติดตั้ง และตรวจสอบค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ.๒๕๕๔ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดขึ้น
แต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากทั้งต่อผู้ประสบเหตุ ครอบครัว นายจ้างเองก็มีความผิดและ
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการประสบอันตรายจากการทำงานเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้
เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
กองความปลอดภัยแรงงานโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ พื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖

Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 23

Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 53