004539
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
วันทั้งหมด
60
54
391
3772
1133
2303
4539

Your IP: 192.168.2.69
2017-07-22 12:34
Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 94

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งสอบข้อเท็จจริงนายจ้างโรงงานอาหารสัตว์จ.นครปฐม และ ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเอาผิดนายจ้างหากพบฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัย ให้ลูกจ้างลงเชื่อมรอยร้าวถังผสมอาหารเป็นเหตุให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

นายสุเมธ มโหสถ เปิดเผยถึงการดำเนินการกรณีลูกจ้างของบริษัท เหรียญทองฟีด (1992) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประสบอันตรายจากการทำงาน ขณะลงไปเชื่อมรอยร้าวของถังผสมอาหารสัตว์จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิตจำนวน 2 คน และบาดเจ็บจำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงนายจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริงลูกจ้างผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานว่านายจ้างได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หรือไม่ หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนทันที สำหรับความผิดตามกฎหมายดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายสุเมธ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุจากการทำงานสามารถป้องกันได้ หากนายจ้างให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยฯ จึงขอฝากให้ทุกสถานประกอบการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการที่ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กสร.จะดำเนินคดีตามอัตราโทษสูงสุด

Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 66

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ยืนยัน แรงงานต่างด้าวชาว กัมพูชา ลาว เมียนมา เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มท้องที่การทำงานได้ตามที่ได้รับอนุญาต แต่ต้องขึ้นทะเบียนต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ม.ค.2561 ส่วนการเปิดศูนย์รับขึ้นทะเบียน เริ่ม 24 ก.ค.-7 ส.ค.นี้

วันนี้(20 ก.ค.2560) กรณีที่มีข่าวว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างและย้ายพื้นที่ทำงานได้ โดยพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ควบคุมประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน

ขณะนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าว ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้องและทำงานกับนายจ้างแต่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ก็สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ให้นายจ้างไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกทม.ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว

โดยชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอจำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 900 บาท โดยไม่ต้องไปตรวจสุขภาพ ขณะเดียวกัน แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้ทุกสถานที่กับนายจ้างตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่เดียวกันโดยไม่ต้องเพิ่มสถานที่ทำงานแต่อย่างใด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2561

หลังจากนั้นนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

โดยศูนย์จะเปิดเพียง 15 วันคือ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.– 7 ส.ค.นี้ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ซึ่งกระทรวงแรงงาน มั่นใจว่าจะให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อคน 

Post by Yala
on 24 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 97