สสค.ยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่(14 ธันวาคม 2560) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม วาระการประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการทราบถึงนโยบายและแผนงานโครงการต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในปี 2561 และมีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ