EU ชื่นชม ก.แรงงาน พัฒนางานคุ้มครองแรงงานต่อเนื่อง

 

EU ชื่นชม ก.แรงงาน พัฒนางานคุ้มครองแรงงานต่อเนื่อง


                นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า Mrs. Luisa Ragher อุปฑูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นำคณะเข้าหารือกับผู้บริหารกระทรวงแรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการเจรจาหารือกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยที่พัฒนาความร่วมมือและมีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องที่จะคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและขยายผลไปยังแรงงานทุกภาคส่วน ซึ่งทางกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย รวมถึงการคุ้มครอง ตามกฎหมายไทยและกฎหมายสากล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไทยยังคงต้องการคำแนะนำและความร่วมมือจาก EU คือ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำมาพัฒนางานตรวจแรงงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

            ด้าน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับILO ในโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลหรือสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Right) โดยได้รับการสนับสนุนจาก EU จนโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ 2560 กสร.ได้ร่วมมือกับ ILO จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน โดยได้จัดไปแล้ว 3 รุ่น รวม 90 คน นอกจากนี้ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษา หรือ ล่าม ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และกฎระเบียบในการตรวจแรงงาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ   ให้มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2561

 

ยอดผู้เข้าชม

000051122
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
188
380
49622
3814
7535
51122

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-24 07:02