ก.แรงงานปลื้มDoingBusiness2018ไทยขึ้น20อันดับ

ก.แรงงานปลื้มDoingBusiness2018ไทยขึ้น20อันดับ : INN News

กระทรวงแรงงานปลื้ม ปรับกฎหมายลดภาระนายจ้างไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ลดขั้นตอนการเริ่มธุรกิจลง 21 วัน หนุน Doing Business 2018 ไทย ขึ้น 20 อันดับ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า  กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยยกเลิกข้อกำหนดที่ให้สถานประกอบกิจการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งผลให้ระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการลดลง 21 วัน จากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา 22 วัน และผลจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ หรือ Doing Business ของธนาคารโลก ประจำปี 2018 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 26 จากทั้งหมด 190 ประเทศ ดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่อันดับที่ 46 และหากพิจารณาเฉพาะด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ได้เลื่อนจากอันดับที่ 78 จากปีที่แล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่ 36 ซึ่งดีกว่าเดิมถึง 42 อันดับ

ทั้งนี้ การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายจ้างไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับ กสร. เป็นการลดภาระของนายจ้าง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศในการลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามสิทธิของลูกจ้างจะยังคงได้ตามกฎหมาย เพราะข้อบังคับฯที่ขัดกับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่สามารถใช้บังคับได้ ขณะเดียวกันการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างก็เป็นความผิดทางอาญา หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ที่โทรศัพท์สายด่วน 1546

 

 

ยอดผู้เข้าชม

000055739
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
148
741
53994
3644
4787
55739

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-26 00:27