วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ วัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา เป็นประธาน