วันที่ 28 พ.ค.2563 นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ในฐานะ กรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยะลา ร่วมออกตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ พื้นที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้าน จาเราะปูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา และมอบหมายให้นายยุทธพงษ์ อินทองเพ็ชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง อ.รามัญ จ.ยะลา และให้การต้อนรับ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ทั้ง 2 แห่ง โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา และ หน.ส่วนราชการ จ.ยะลา ให้การต้อนรับ