ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

Module BT Camera Slider - ID 218 : There is no image!

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

     

 

-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

 ลงประกาศวันที่ 22/7/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

 ลงประกาศวันที่ 13/7/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

หมายเหตุ : ในวันสอบกรุณาสวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

 ลงประกาศวันที่ 1/7/63


- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลงวันที่ 1/7/63


 -ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ลงวันที่ 22/6/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 

ลงวันที่ 22/6/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

 ลงประกาศวันที่ 11/6/63


-ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563

 ลงประกาศวันที่ 5/6/63


                                                     

วันที่ 28 พ.ค.2563 นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ในฐานะ กรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยะลา ร่วมออกตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ พื้นที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้าน จาเราะปูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา และมอบหมายให้นายยุทธพงษ์ อินทองเพ็ชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง อ.รามัญ จ.ยะลา และให้การต้อนรับ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ทั้ง 2 แห่ง โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา และ หน.ส่วนราชการ จ.ยะลา ให้การต้อนรับ