วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค.2563 เวลา 09.30 น.นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา พร้อม จนท.สสค.ยะลา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองยะลา ร่วมสักการะ องค์พระมหากัจจายนะ ณ วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา , นายวรเชษฐ พรมโอภาษ และนายเจษฎา จิตรัตน์ รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธาน และร่วมสักการะ พร้อมกับ หน.ส่วนราชการ หลังจากนั้น ประธาน และ หน.ส่วนราชการ ได้ไปร่วมพิธีสักการะพระบรมรูป ร.5 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก และสักการะศาลหลักเมืองยะลา ตามลำดับ จนเสร็จสิ้นพิธีในเวลา 11.29 น.