วันที่ 15 พ.ค.2563 เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 3