วันที่ 15 พ.ค.2563 คณะเจ้าที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ยะลา ร่วมกันถวายอาหารเพลพระสงฆ์ วัดชมพูสถิต โดยจะปฏิบัติภารกิจไปจนถึงวันที่ 19 พ.ค.2563 หลังจากนั้น สำนักงานประกันสังคม จ.ยะลา จะเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจต่อ จนกว่าจะเสร็จภารกิจในห้วงเวลาที่ต้องรับผิดชอบ