ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

Module BT Camera Slider - ID 218 : There is no image!

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

     

 

-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

 ลงประกาศวันที่ 22/7/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

 ลงประกาศวันที่ 13/7/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

หมายเหตุ : ในวันสอบกรุณาสวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

 ลงประกาศวันที่ 1/7/63


- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลงวันที่ 1/7/63


 -ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ลงวันที่ 22/6/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 

ลงวันที่ 22/6/63


-ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

 ลงประกาศวันที่ 11/6/63


-ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563

 ลงประกาศวันที่ 5/6/63


                                                     

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ สมาคมสุภาพสตรีเพื่อสันติภาพ เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานร่วมมอบหน้ากากผ้า จำนวน 3,000 ชิ้น ให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งอยู่เลขที่ 155/33 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าและเด็กยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอิสมาอีล ซาและ CEO/ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ และตัวแทนเด็กกำพร้าเป็นตัวแทนรับมอบ