วันที่ 12 มิ.ย.62 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานตรวจความปลอดภัยฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสนามบินเบตง ตั้งอยู่ที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้ชี้แจงและแนะนำข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ตัวแทนผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อนำไปปฎิบัติให้ถูกต้องต่อไป