วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมและเก็บคะแนนการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ซึ่งจังหวัดยะลา เข้ารับการตรวจเยี่ยมฯ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2562 ณ ที่ทำการชมรม  TO BE NUMBER ONE บริษัท พี เจ 37 พาราวู้ด จำกัด