วันที่ 17 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น. นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรชำนาญการ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและการเก็บคะแนนการประกวดจังหวัด/ชมรม   TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พี เจ 37 พาราวู้ด จำกัด โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ (อดีต ผต.กระทรวงมหาดไทย และ ผวจ.ตรัง ) นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ (อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน มีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา            ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับ