วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสมพงศ์ รักสถาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการรณรงค์สาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินเสริมเหล็กและโฟลิก ณ  บริษัท พี เจ 37 พาราวู้ด จำกัด จ.ยะลา